Cinta masking tape 1" x 50mts 138032 surtek(15 - 65 °C) hule resina

Cinta masking tape 1" x 50mts surtek(15 - 65 °C) hule resina
SKU: V221