Cinta masking tape 2"x50mts 138034 surtek(15 - 65 °C) hule resina

Cinta masking tape 2"x50mts surtek(15 - 65 °C) hule resina
SKU: V223