GAVETA PLASTICO APILAB GRIS 5.5X4X3" SURTEK 125208

GAVETA PLASTICO APILAB GRIS 5.5X4X3" SURTEK
SKU: V249-G