Neumatico moto 3.25/3.50-16 Makuro

Neumatico moto 3.25/3.50-16 Makuro
SKU: Q30